All on 4 and more – All on X

All on X (All on 4 and more) – Hibridni fiksni radovi

Protokol All-on-X podrazumeva postavljanje hibridnih protetskih radova na 4 ili više implantata u vilici radi nadoknade nedostajućih zuba. Ovaj postupak pruža pacijentima trajno rešenje za potpunu rekonstrukciju osmeha i funkcionalnost zuba.

Vreme potrebno za izradu hibridnih radova na 4 ili više implantata može varirati u zavisnosti od individualnog slučaja ali uobičajeno je da se ovaj proces odvija kroz nekoliko faza. Evo opšteg pregleda faza izrade protokola All-on-X:

1. **Konsultacija i planiranje**: Prva i najvažnija faza uključuje detaljnu konsultaciju sa stomatologom kako bi se utvrdilo da li je pacijent kandidat za postavljanje hibridnih radova na implantatima. Takođe se vrši planiranje celokupnog postupka i određuje se optimalan broj implantata. Ako postoji mogućnost za više implanata to je svakako bolje od samo 4 i pacijent je sigurniji i opušteniji, a i doktorima je mnogo bezbednije, jer uvek postoji šansa da se neki implant izgubi ili u procesu srastanja ili nakon 5,10 godina pa tada veći broj implanata pruža sigurnost da rad može da opstane i bez nekog implanta.

2. **Postavljanje implantata**: U ovoj fazi, oralni hirurg postavlja implantate u vilicu pacijenta. Eventualno ako ima nekih zaostalih zuba indikovanih za vađenje može da se uradi i ekstrakcija istih i imedijatno postave implante. Ako pacijent na svoju ruku negde drugde izvadi zube treba da je zna da u tom slučaju potrebno da prođe oko 6 meseci kako bi kost u potpunosti zarasla i tek onda bila spremna za implantaciju.

3. **Izrada privremenih proteza**: Nakon što se implantati postave, izrađuju se privremeni fiksni mostovi koji se šrafe u implante ako je to moguće i ako pacijent to želi. U svakom slučaju se može napraviti totalna proteza koje će se nositi dok se završava proces integracije implantata sa kosti, oko 4 meseca.

4. **Otisak i izrada definitivnih hibridnih radova**: Kada su implantati integrisani, pravi se otisak vilice kako bi se izradile definitivne hibridni mostovi. Ova faza je i najkomplikovanija jer zahteva bar dva jako precizna otiska, jer se ceo rad izrađuje sa visokom preciznošću od svega nekoliko nanometara devijacije i zato je dobar otisak neophodan kako bi i rad bio savršen i idealno nalegao na implante u koje će na kraju biti ušrafljen, a ne cementiran. Zato je neophodno vreme tako da je ova faza i najduža i traje oko 2 nedelje minimum sa bar 6,7 dolazaka.

5. **Prilagođavanje i prilagođavanje**: Nakon postavljanja definitivnih hibridnih radova, obično je potrebno neko vreme za prilagođavanje pacijenta na nove mostove. Stomatolog će pratiti pacijenta tokom ovog perioda kako bi osigurao da su proteze udobne i pravilno funkcionišu.

Ukupno vreme potrebno za završetak protokola All-on-X može varirati ali obično može trajati nekoliko meseci od početka do završetka procesa. Važno je da pacijent redovno prati uputstva stomatologa kako bi se postigao optimalan rezultat i dugotrajna funkcionalnost hibridnih radova na implantatima.

All on Four su zapravo protetski radovi na implantima koji se postavljaju odmah ili najkasnije u roku od 7 dana od ugradnje i to su tzv. akrilatni mostovi koji se šrafe u implante (samo u slučaju ako hirurg proceni da je kost dovoljno dobra i da postavljeni implanti stabilno stoje u kosti), a nakon 1-5 godina se mogu zameniti i metalokeramičkim ili bezmetalnim radovima.
U slučaju All on Four, kao što samo ime kaže, postavljaju se 4 implanta u vilicu, a protetski radovi se u te implante nakon toga šrafe.

Na njih se mogu postaviti tri različita preotetska rešenja:

– akrilatni protetski rad na šrafljenje – privremeni .
– metalokeramički protetski rad na šrafljenje – definitivni
– bezmetalni rad na šrafljenje – definitivni

Kako postoji mnogo opcija, što u broju implanata, što u izboru privremenog i definitivnog rada i materijala od kojih se rade ti radovi, tako i cene ovakvog rada po vilici variraju od 3.600 evra do 6.000 evra

Opšte informacije i napomene

Na prvom pregledu, nakon uvida u “3D snimak”, predlažu se moguća rešenja ukoliko postoje uslovi za više različitih. Snimanje zuba se radi u našoj ordinaciji, po uputu hirurga.
Za sve radove na implantima obavezna je kontrola dva puta godišnje (na 6 meseci) jer ako bilo kakav problem nastane postoji mogućnost da se na vreme sanira kada je pacijent odgovoran i savestan.

Ovde smo naveli neke od najčešće rađenih protetskih rešenja mimo fiksnih cementiranih mostova na implantima, a kako u implantoprotetici postoji bezbroj različitih rešenja najbolje je da pacijent na pregledu čuje od doktora koje je rešenje za njega optimalno jer se često dešava da se pacijenti sami informišu preko Interneta i kod nas dolaze sa sopstvenim predlozima i onda, kada čuju moguće druge opcije, budu zbunjeni.
All on 4

Branemark Implanti

Kompanija je snovana od strane profesora Per-Ingvar Brånemarka 1988. u Geteborgu, Švedska, koji se smatra “ocem dentalne implantologije“. On je 1965. ugradio prvi implant od titanijuma kao profesor anatomije u Geteborgu. Danas centar za Oseointegraciju u Švedskoj (Brånemark Osseointegration Center) nosi njegovo ime.
branemark-logo

Brånemark sistem je sinonim za revolucionarni koncept oseointegracije te svi svetski proizvođači zubnih implanata koriste njegov sistem, a od 2011. se implanti proizvode i pod njegovim nazivom P-I Brånemark. Od jula 2012. firma posluje u okviru Zimmer Dentala.

pi_branemark

U saradnji za Zimmer Dental, ordinacija Beogradski osmeh svojim pacijentima nudi poslednju generaciju P-I Branemark implanta: Amplified.

pi-branemark-implanti

Amplified P-I Branemark zubni implanti su funkcionalni implanti sa hibridnom makrogeometrijom.

Prednosti:
Visoka primarna stabilnost
Laka, jednostavna i sigurna ugradnja
Uravnotežena stabilnost u svim tipovima kosti
Poboljšana distribucija stresa
Kraći implanti već od 7mm dužine

Površine:
Među-spoj “Platform Switching i komponente sa paralelnim izlaznim profilima u svim dijametrima omogućuju:
– očuvanje kortikalne kosti i mekog tkiva,
– odličnu otpornost i stabilnost veze između implanata i suprastrukture
– ugradnju implanata u nivou kosti ili blago ispod nivoa (0,5-1mm)

Prednost u odnosu na druge implante:
Prisutnost komore na koničnom apeksu funkcionalnih hibridnih implanata poboljšava kvalitet i kvantitet koštanog tkiva što dovodi do novoformirane kosti za vreme inicijalnog perioda zarastanja u odnosu na druge implante.

Među-spoj
Amplified veza između implanata i suprastrukture obuhvata širok spektar kliničkih slučajeva sa izuzetnim estetskim zahtevima bez potrebe da se implant “potapa”. Očuvanje kortikalne kosti kao i očuvanje mekog tkiva su karakteristike ove tehnologije kako bi se ispunili svi estetski zahtevi.

Filozofija profesora Brenemarka da “zubni implanti moraju biti svima dostupni” se odražava na samu cenu ovih vrhunskih dentalnih implanata i zadovoljstvo nam je što smo u prilici da svojim pacijentima omogućimo ugradnju ovih Premijum implanata.

 

Nobel Biocare implanti

Nobel Biocare je svetski lider u oblasti inovativnih zubnih implanata i restaurativne stomatologije.
nobel-biocare-logo
Sedište firme je u Švajcarskoj i od 1952. godine, posvećeni su razvoju implantologije, praktično od utemeljenja oseointegracije.
Kao pioniri implantologije, uloga Nobel Biocare je istorijska ali i budućnost inovacija u stomatologiji od industrijske proizvodnje implanata do sveobuhvatnog koncepta zbrinjavanja bezubosti.
Nobel Biocare poseduje sopstvenu 3D dijagnostiku, 3D planiranje i vođenje operacije.
nobel-biocare-implanti
Stomatološka ordinacija Morita – Beogradski osmeh ugrađuje Nobel Biocare:

Nobel Replace Select Tapered

Nobel RST implanti poseduje “interlocking” kanale za sigurno i precizno pozicioniranje abatmenta.
Dizajniran je tako da imitira oblik prirodnog korena što daje visoku primarnu stabilnost implanta.
Četri različite opcije pružaju fleksibilnost u tretmanu i porkivaju sve situacije pri samom zahvatu implantiranja.

Nobel Active

NobelActive pružaju visoku stabilnost čak i kod kompromitovane kosti što znači da se može ugraditi u mesto tek izvađenog zuba. Ovaj implant dozvoljava i trenutno opterećenje. Preporučuju se za ugradnju u estetskoj zoni budući da im je sam prečnik 3mm što dozvoljava implantiranje u malom prostoru.

Osnovna karakteristika im je u jedinstveno oksidovanoj površini “TiUnite” sa žljebovima (Groovy) koji odražavaju visoku stabilnost i brzo srastanje.

IMPLANTI

Zubni implanti – cene, sastav, indikacije, vrste

U narodu poznatiji kao zubni implanti, implantanti, šrafovi, kočići, nisu zlo već ozbiljan tehnološki napredak načinjen u stomatologiji. Nakon decenija istraživanja, probavanja, ispitivanja stomatolozi danas imaju mogućnost da svojim pacijentima ponude ono što priroda nije. Treće stalne zube.
Nekada, dok još nisu bili u potpunosti ispitani i usavršeni, postojao je ozbiljan problem sa konceptom implanata i otuda uvreženo mišljenje u narodu da su oni zlo, da ih organizam odbacuje, da se ti šrafovi teško primaju itd, svašta se može čuti.
Sada je situacija potpuno drugačija, uspešnost implantacije je 100% uz pravu indikaciju i dobro opšte stanje pacijenta i savršenu higijenu.

akcija-implanti2

ZUBNI IMPLANTI SASTAV

Danas se zubni implanti prave (kao i većina endo proteza, kuk, koleno itd) ne samo od potpuno bioinertnog i biokompatibinog materijala, već od materijala koji zapravo ima sposobnost srastanja sa koskom-oseointegracijom – Titanijuma.

INDIKACIJE ZA POSTAVLJANJE ZUBNIH IMPLANATA

Ili kad se predlažu zubni implanti?

Uvek, kad anatomske strukture (izgled alveolarnog grebena odnosno njegova visina i debljina) to dozvoljavaju, kada je pacijent dobrog opšteg fizičkog i psihičkog stanja i kada pacijent nauči da pere zube ispravnom tehnikom i to počne redovno da upražnjava.

Najbolja i najlepša indikacija je nedostatak jednog zuba između dva potpuno zdrava. Tada je prava šteta brusiti dva zdrava zuba da bi se nadoknadio jedan koji fali, metalo ili bezmetal keramičkim mostom.

U slučaju da nedostaje više zuba, može se svaki nadoknaditi implantom sto je vrlo ozbiljna finansijska konstrukcija. Može se ići i na jeftinija rešenja kada dva implanta povezana u most mogu da nose 3 eventualno 4 zuba.
Preporuka je da bi treblo praviti vezu implant-implant, ako za to postoji mogućnost, pre nego vezu implant-zub u fiksnim protetskim nadoknadama- metalo ili bezmetal keramičkim mostovima.

zubni implanti

SASTAVNI DELOVI IMPLANTA

Osnovni sastavni delovi i način primene bi bili:

Zubni Implant– korenski deo zuba, koji se postavlja, šrafi, na mesto gde nema zuba u jednoj bezbolnoj seansi od 20 minuta.
Abatment ili suprastruktura, koja se postavlja nakon par meseci (4-6) od postavljanja implanta, takođe u potpuno bezbolnoj seansi koja traje desetak minuta.
Kruna koja se pravi po uzetom otisku kada se postavi suprastruktura i ona se onda cementira i za par dana Vi imate nov zub.

Od implantacije do zuba potrebno je dakle da prođe 4-6 meseci kako bi se implant potpuno oseintegrisao u viličnu kost, postoje i jednofazni implanti koji se odmah opterećuju sa krunom, ali iz iskustva to baš i nije najbolje rešenje.
Samo prvih 15 godina života su Vam nicali stalni zubi, koje ste izgubili za sledećih 25, red je da i ovim novim damo bar malo vremena da niknu ponovo…

VRSTE ZUBNIH IMPLANATA

U današnje vreme proizvođači se utrukuju ko će napraviti što bolje, što raznovrsnije dentalne implante kako bi pokrili široku lepezu indikacija.
Za kratke debele koske mali debeli implanti, za gornje prednje zube gde je tesno između prisutnih zuba, uski i dugački implanti, za prednju estetsku regiju se prave implanti na koje dolaze suprastrukture od cirkonijuma koji su bele boje, kako bi se zadovoljili visoki estetski standardi koje su nam postavili naši prirodni zubi, za plitke alveolarne grebenove se prave mini implanti na koje posle može da se postavlja proteza itd…
Nešto ipak prepustite Vašem stomatologu da odluči šta bi za Vas bilo najbolje…

zubni implanti

CENA IMPLANTA

Cena zubnih implanta može da varira u jako velikom rasponu. Razlog tolikim razlikama je zapravo u samoj nabavnoj ceni implanta.
Velike kompanije (Nobel Biocare, Straumann, itd) imaju i velike cene svojih implanata jer su puno uložili u naučna istraživanja, marketing i svakako su garant kvaliteta, ali su i najskuplji na tržištu.
Zubni implanti srednje i niže klase danas uopšte ne zaostaju po kvalitetu ali njihovi proizvođači, (Bredent, BioHorizons, C-Tech itd) nisu toliko ulagali u istraživanja i reklamu s toga je i njihova nabavna cena značajno niža.

cenovnik-implanta10

 

 

 

SERTIFIKATI

implant-sertifikat-c-tech          certificate_bre-med_DIN_EN_ISO_9001_EN        certificate_bre-med_DIN_EN_ISO_13485_EN          CE_Certificate_bredent-medical_englisch-1          medical_EG-Zertifikat_Anhang-II_Abschnitt-4_englisch          Zertifikat-medical_DQS-13485     alveoprotect_englisch_medical          angiopore_englisch_medical         ISO13485_2003_rev2013-1          ISO13485_2003_rev2013-2         Q4N-10-09-74704-002-1-212x300        G1-10-09-74704-001-2-211x300

Totalne proteze na implantima

Totalne proteze na implantima su terapija izbora kod bezubih pacijenata koji imaju poteškoća u stabilizaciji njihovih proteza, problem sa žvakanjem, koji su gadljivi na proteze, a jednostavno ne mogu i ne treba da budu bez njih.

Nadoknada zuba je preko neophodna za pravilno funkcionisanje organizma, zubi su nezaobilazni element u osnovnoj ljudskoj potrebi i instinktu ishrane.

Same desni i vilična kost nisu predvidjene da trpe pritiske žvakanja i zato pacijenti koji su dugo bez zuba vremenom ostanu i bez jedine potpore u ishrani a to je vilična kost, a i desni se vremenom deformišu i slepe a onda oni počinju da jedu samo ono što mogu, a sve manje ono što žele.

Totalne proteze su postale decenijama unazad terapija izbora kod bezubih pacijenata jer pritisak žvakanja ravnomerno prenose preko desni na koje naležu na celokupnu viličnu kost, a ne samo na neke njene delove, tako da je resorpcija i gubitak vilične kosti unekoliko smanjen njihovom pojavom, ali nije nestao.

Totalne proteze na implantima, ako se rade na manjem broju implanta, umnogome pomažu pacijentima u stabilizaciji proteze posebno u donjoj vilici i proteza više ne “šeta” ali se i dalje oslanjaju na desne iznad kosti i vremenom opet dolazi do gubitka zapremine kosti pa je potrebno svakih 7-10 godina praviti nove proteze.

Totalne proteze na većem broju implanta ne samo da smiruju i stabilizuju protezu već u potpunosti prenose sav teret opterećenja žvakanja na implante koji se nalaze u kosti kao veštački korenovi zuba i pravilno taj pritisak dalje prenose u dubinu što umnogome doprinosi očuvanju vilične kosti.

proteze-na-implantima

Proteze na mini implantima

Najčešća primena mini implanta je kod pacijenata gde je ostalo jako malo raspoložive kosti za ugradnju kao i u stabilizaciji donje proteze. Idealno je da se postave 4 mini implanta u donju vilicu, ali ako nema dovoljno mesta i dva mini implanta će pacijentu puno značiti da onemoguće protezu da se “šeta po ustima”.
Nekada je moguće postaviti i mini implante u gornju vilicu ali tada je neophodno da se postavi 6 mini implanata kako bi proteza mogla da se redukuje i da joj se eliminiše tzv “nepce”. Ako pacijent ima problem sa gornjom protezom u smislu da nije stabilna, a nema problem da ostane nepce mogu se postaviti i 4 mini implanta da fiksiraju protezu.

Cena jednog mini implanta je 30.000 dinara.
Proteza na mini implantima je 36.000 dinara.
Zamena jedne gumice protezi (na 6 meseci- 2 godine) je 2.000 dinara.

Ako pacijent ima relativno nove i dobre proteze, a mi procenimo da li se iste mogu adaptirati na postavljene implante, onda se samo doplaćuje adaptacija proteze za implante i to je 6.000 dinara po implantu.

Proteze na standardnim implantima

U slučaju da pacijent nije siguran da li želi fiksni ili mobilni rad ili jednostavno nema trenutno finansijskih mogućnosti za fiksni rad mogu da se postave standardni implanti na koje se stavljaju kuglice koje nose protezu, a kasnije mogu da se zamene sa drugim implanto-protetskim komponentama za fiksni rad, što recimo kod mini implanata nije moguće.
Tada je neophodno postaviti 4 implanta u gornju i 2 u donju vilicu. Generalno, ako postoji mogućnost postavljanja standardnog implanta da osigura protezu uvek je bolje odlučiti se za takav nego za mini implant.

Cena standardnog implanta je 36.000 dinara.
Implanto-protetski element je 6.000 dinara
Proteza na implantima je 36.000 dinara.

Sve cene i obračuni ovde prikazani, su informativnog karaktera.

Zbog velikog broja različitih opcija, zakažite besplatan pregled i konsultacije i predložićemo optimalna rešenja.
Termine je moguće zakazati:
telefonom: 011.32.83.708 i 061.32.83.708
mailom: beogradskiosmeh@gmail.com
*Prikazane cene su informativnog karaktera.

Zimmer Trabekular implanti

Trabekular Metal Implant TM

Implanti izrađeni od Trabekular Metala su trenutno najkvalitetniji zubni implanti na svetskom tržištu budući da su izrađeni od Tantaluma, veoma retkog metala koji je visoko biokompatibilan i otporan na koroziju.
Preko 60 godina Zimmer koristi ovaj materijal u implantološkim spravama, a poslenjih desetak godina primenjuje se i u stomatologiji.
Metode izrade i cena materijala uslovila je njegovo manje korišćenje u odnosu na Titanijum ali je Zimmer uspeo da učini ovu vrhunsku tehnologiju danas prihvatljivom pacijentima širom sveta.

trabekular-implant

Tehnologija Trabekular Metala

Trodimenzionalni materijal, ne samo ravna ili peskarena površina, ima strukturu koja je najsličnija spongionalnoj kosti i ima poroznost više od 80%.

Ova jedinstvena tehnologija u zubnoj implantologiji proizvela je strukturu koja je nalik kosti jer Trabekular implant poseduje osteokonduktivni središnji deo čime se postiže izuzetna primarna i sekundarna stabilnost ugrađenog implanta.

trabekular-implant-2

Trabekular Metal Dental Implant animacija

Trabekular Metal Materijal animacija

Brošure i istraživanja (pdf)

trabekulat-metal-materijal   trabekular-metal-implant   trabekular-naucna-istrazivanja

Pogledajte još i:
Cenovnik implanata
Zimmer implanti
Implant Direct implanti
Bredent implanti
C-Tech implanti
Zubni implanti
Mini Implanti
Implanti – Pitanja i odgovori

Zimmer Dental implanti

zimmer-logo

Zimmer Dental je svetski lider u projektovanju, razvoju, proizvodnji i marketingu rekonstruktivnih ortopedskih implanata uključujući i stomatološke implante.
Zimmer je osnovan 1927. godine, posluje u više od 25 zemalja sa predstavnišvima u više od 100 zemalja sveta.
Dugi niz godina su lideri u razvoju implantologije što za rezultat daje široku lepezu naprednih dentalnih implanata čime su stomatolozima olakšane procedure i izbor rešenja za probleme pacijenata.

U saradnji sa Zimmerom, naša ordinacija je u mogućnosti da svojim pacijentima ponudi najnaprednije implante danas:
Tapered Screw-Vent implante (TSV)

TSV Zimmer implanti dizajnirani su tako da pružaju potpunu primarnu stabilnost te da konekcija između implanta i suprastrukture omogućuje trenutno postavljanje protetskih rešenja ukoliko pacijent zadovoljava uslove.

zimmer-implanti

Dizajn implanta je trostruki navoj na konusnom telu implanta što prilikom ugradnje rezultira kompresijom kosti čime se dobija visoka primarna stabilnost.

Nezavisni trostruki spoljašnji navoji prave strmiji ugao te kod ugradnje svaki krug od 360 stepeni postavlja implant za 1.8mm umesto 06mm kod konvencionalnih implanata. Time je procedura ugradnje skraćena za trećinu.

Veza između implanta i suprastrukture postiže se “Platform plus” tehnologijom koja je vlasništvo Zimmer Dentala i nijedan drugi proizvođač nije u mogućnosti to da ponudi.
Kosi unutrašnji zid i dubina heksagona od 1,5mm smanjuju stres kosti i prenose silu duboko u sam implant, štiteći šraf od preteranog opterećenja.
Eliminisani su mikropokreti suprastrukture prilikom zatezanja od 30Ncm.

Razlika u ceni Zimmer implanta i ostalih proizvođača je i zbog sadržaja seta koji se ugrađuje koji sadrži “transfer” čije se vrednost ogleda u olakšanom i preciznijem uzimanju otiska, a može da posluži kao privremena suprastruktura na koju se postavlja protetsko privremeno rešenje dok traje period srastanja implanta.

Ono po čemu je Zimmer Dental još jedinstven, to je Trabekular Metal Implant, revolucionarna tehnologija zubnih implanata.

zimmer2

Zimmer Dental sistem je u Srbiji registrovan od strane Agencije za lekove i medicinska sredstva rešenjima:

515-1685-11-004 – transferi
515-1686-11-001 -Instrumenti, set za ugradnju, suprastrukture, lokatori
515-1687-11-001 – Implantati i suprastrukture
515-02-2696-12-001 – Biomend Membrane
515-02-00262-14-001- Biomend membrane
515-02-00263-14-001 – dopuna rešenja za Trabekular Implant
515-02-00205-13-001 – Colla dresinzi za presvlacenje rana
515-02-1718-12-001 – IngeniOS beta-tri-kaclijum-fosfat – veštačka kost
515-02-1330-12-001 – IngeniOS hidroksiapatit – veštačka kost

Pogledajte još i:
Cenovnik implanata
Zimmer trabekular implanti
Implant Direct implanti
Bredent implanti
C-Tech implanti
Zubni implanti
Mini Implanti
Implanti – Pitanja i odgovori

Implant Direct

Spajanje Implant Direct-a i Sybron Implant Solutions-a označava kombinaciju Sybron Dental Solutions-a, kompanije čija je tradicija kvalitet i rad sa kupcima dug sto godina. Implant Direct, doktora Geralda Niznicka je kompanija sa najbržim rastom u industriji implantata.

implant-direct-logo

Implant Direct započeo je sa radom 2004. godine, ali njegov razvoj seže od 1982. godine i korporacije Core-Vent, koja je prerasla u kompaniju Paragon Implant pre nego što ju je 2001. kupio Zimmer Dental.
U oktobru 2006,Implant Direct je lansirao prodaju Spectra sistema, implanta za specifične primene, u pakovanju “sve u jednom”. Proizvodi su dalje usavršavani u RePlant,Legacy i Swish plant sisteme omogućavajući kompatibilnost sa Nobel Biocare, Zimmer Dental i Straumann sistemima.
Implant Direct razvio je prvi jedinstveni tehnološki proces proizvodnje ne paralelne preciznosti i proizvodne efikasnosti u ovoj grani industrije. Njegova tehnologija proizvodnje u kombinaciji sa on-line sistemom naručivanja, omogućuje Implant
Direct-u da ponudi stomatolozima i do 70% uštede u poređenju sa šest vodećih kompanija u industriji implanta, stvarajući na taj način prihvatljivu cenu za pacijente.

Nakon uspešnog plasiranja na tržište nove generacije zubnih implantata i protetskih komponenti, uporedo sa brojnim drugim proizvodima koje je razvio, Implant Direct predstavljao je atraktivan proizvod za Sybron Implant Solutions. Ovo spajanje pružilo je priliku Implant Direct-u da proširi liniju svojih proizvoda, i to
uključivanjem pretetičkih komponenti Attachments International-ai Sybron-ovih bioloških materijala, uz istovremeno ostavljanje šireg, globalnog utiska, posredstvom Sybron-ove mreže.

legacy-system

Implant Legacy 1
Kompatibilan sa Zimmer Dental Tapered Screw-Vent sistemom

• Konekcija: Unutrašnja šestougaona, kodirana bojom, sa ulaznim zakošenjem
• Površina: SBM (rastvorljivi veštački medijum) i HA omotač
• Hirurški instrumenti: Spectra® sistem
• Dužine implanta: 8/10/11.5/13/16 mm. Ravan šiljak sa 2 rezna žleba na polovini implanta
• Navoji na implantu: Mikro-navoji sa dvostrukim ulaznim standardnim „V“ navojima

legacy-1

Implant Legacy 2
Kompatibilan sa Zimmer Dental Tapered Screw – Vent sistemom

• Konekcija: Unutrašnja šestougaona, kodirana bojom, sa ulaznim zakošenjem
• Površina: SBM (rastvorljivi veštački medijum) i H omotač
• Hirurški instrumenti: Spectra® sistem
• Paket implanta: implant sa poklopcem za zarastanje, extender za formiranje gingive, 2 mm,prenosnik i privremenu titanijumsku suprastrukturu
• Dužine implanta: 8/10/11.5/13/16 mm. 1/3 šiljka je prava, sa zašiljenim delom koji ima 3 rezna žleba
• Navoji na implantu: Mikro-navoji sa dvostrukim ulaznim progresivno širim spiralnim navojima

legacy-2

 

 

Implant Legacy 3
Kompatibilan sa Zimmer Dental Tapered Screw – Vent sistemom

• Koncekcija: Unutrašnja šestougaona, kodirana bojom, sa ulaznim zakošenjem
• Površina: SBM (rastvorljivi veštački medijum) i HA omotač
• Hirurški instrumenti: Spectra® Sistem
• Paket implanta: implant sa poklopcem za zarastanje, extender za formiranje gingive 2 mm, prenosnik i titanijumsku trajnu suprastrukturu
• Dužine implanta: 8/10/11.5/13/16 mm. Ravan šiljak sa 2 rezna žleba na polovini implanta
• Navoji na implantu: Mikro-navoji sa dvostrukim ulaznim progresivno širim podupirućim navojima

legacy-3

Pogledajte još i:
Cenovnik implanata
Zimmer implanti
Zimmer trabekular implanti
Bredent implanti
C-Tech implanti
Zubni implanti
Mini Implanti
Implanti – Pitanja i odgovori

Implanti C-Tech

Zubni implanti italijanskog proizvođača C-Tech proizvode se više od 20 godina, po najvišim evropskim standardima propisanim za medicinska sredstva.

c-tech-implant

Implanti su izrađeni od medicinskog titanijuma koji je više od 60 godina u upotrebi. Zubni implanti su veoma je čvrsti i biokompatibilni što garantuje da ih organizam neće odbaciti.
Za raličite slučajeve, C-Tech nudi rešenja različitim linijama svojih proizvoda. Njihove četri linije pokrivaju sve implantološke situacije zahvaljujući svojim rasponom prečnika implantata od 1.8 do 7.1.

c-tech-linije

 

 

 

 

 

 

 

Garancija na C-Tech implante je doživotna na liniju Estetic Line, a za ostale je 10 godina.
C-Tech implanti su u Srbiji zvanično registrovani kod Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije. Poseduju i najviše evropske i internacionalne sertifikate.

garancija-implanti

 

 

G1-10-09-74704-001-2-211x300 Q4N-10-09-74704-002-1-212x300

Pogledajte još i:
Cenovnik implanata
Zimmer implanti
Zimmer trabekular implanti
Implant Direct implanti
Bredent implanti
Zubni implanti
Mini Implanti
Implanti – Pitanja i odgovori

Implanti Bredent

Uspešni, jednostavni i pre svega naučno potvrđeni i dokazani Bredent implanti, tipični su predstavnici tehnologije poznate kao “Made in Germany”.

Bredent
Više od 35 godina istraživanja i razvoj Bredent Grupe u stomatologiji pružaju danas savršena rešenja problema bezubosti zubnim implantima vrhunskog kvaliteta izrađenih od titanijuma.
Moderno peskarene površine omogućuju savršena spajanja sa odličnim hidrofilnim svojstvima. Zahvaljujući optimizovanom dizajnu i kvalitetu hirurških protokola, osigurava se jedinstvena visoko-primarna stabilnost.
Sistem koristi Torx® veze koje omogućuju pouzdanu povezanost implanata sa suprastrukturama i osiguravaju ravnemernu distribuciju sila opterećenja.

Bredent sistem se već tri godine primenjuje na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.

U Srbiji je kompletan Bredent sistem odobren i registrovan od strane Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije Rešenjima broj:

515-02-2112-11-001 za hirurški set
515-02-01386-13-001 za gingiva formere, suprastrukture, metal
515-02-2114-11-001 Alveoprotect
515-02-00654-13-001 Angiopore
515-02-2372-11-001 za vestačku kost, Ossceram nano
515-02-00652-13-001 za HELBO potrošni materijal
515-02-00653-13-001 za HELBo laser
515-02-01385-13-001 za sky implante
515-02-2113-11-001 za mini sky implante

bredent-implanti-1

bredent-implanti-2

bredent-implanti-3

bredent-implanti-4

bredent-implanti-5

bredent-implanti-6

 

Klik na ikonu za više informacija bredent-implanti-7

Pogledajte još i:
Cenovnik implanata
Zimmer implanti
Zimmer trabekular implanti
Implant Direct implanti
C-Tech implanti
Zubni implanti
Mini Implanti
Implanti – Pitanja i odgovori