dr Milica Milenić

milica-milenic
dr Milica Milenic rođena je u Trebinju, diplomirala je na Stomatološkom fakultetu u Foči 2013.godine.
Obavezan jednogodišnji staž pohađala je na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu i uporedo volontirala u privatnoj stomatološkoj praksi.
Nakon položenog držvnog stručog ispita nastavlja da radi u specijalističkoj stomatološoj ordinaciji gde stiče iskustvo i upoznaje se sa velikim brojem oralno-hirurških i implantološih intervencija.
Od 2015.godine radi u našoj ordinaciji, a posebno je zanimaju estetski aspekti konzervativnog i protetskog zbrinjavanja pacijenata.
Učestvovala je na mnogim seminarima i stručim usavršavanjima.