Branemark Implanti

Kompanija je snovana od strane profesora Per-Ingvar Brånemarka 1988. u Geteborgu, Švedska, koji se smatra “ocem dentalne implantologije“. On je 1965. ugradio prvi implant od titanijuma kao profesor anatomije u Geteborgu. Danas centar za Oseointegraciju u Švedskoj (Brånemark Osseointegration Center) nosi njegovo ime.
branemark-logo

Brånemark sistem je sinonim za revolucionarni koncept oseointegracije te svi svetski proizvođači zubnih implanata koriste njegov sistem, a od 2011. se implanti proizvode i pod njegovim nazivom P-I Brånemark. Od jula 2012. firma posluje u okviru Zimmer Dentala.

pi_branemark

U saradnji za Zimmer Dental, ordinacija Beogradski osmeh svojim pacijentima nudi poslednju generaciju P-I Branemark implanta: Amplified.

pi-branemark-implanti

Amplified P-I Branemark zubni implanti su funkcionalni implanti sa hibridnom makrogeometrijom.

Prednosti:
Visoka primarna stabilnost
Laka, jednostavna i sigurna ugradnja
Uravnotežena stabilnost u svim tipovima kosti
Poboljšana distribucija stresa
Kraći implanti već od 7mm dužine

Površine:
Među-spoj “Platform Switching i komponente sa paralelnim izlaznim profilima u svim dijametrima omogućuju:
– očuvanje kortikalne kosti i mekog tkiva,
– odličnu otpornost i stabilnost veze između implanata i suprastrukture
– ugradnju implanata u nivou kosti ili blago ispod nivoa (0,5-1mm)

Prednost u odnosu na druge implante:
Prisutnost komore na koničnom apeksu funkcionalnih hibridnih implanata poboljšava kvalitet i kvantitet koštanog tkiva što dovodi do novoformirane kosti za vreme inicijalnog perioda zarastanja u odnosu na druge implante.

Među-spoj
Amplified veza između implanata i suprastrukture obuhvata širok spektar kliničkih slučajeva sa izuzetnim estetskim zahtevima bez potrebe da se implant “potapa”. Očuvanje kortikalne kosti kao i očuvanje mekog tkiva su karakteristike ove tehnologije kako bi se ispunili svi estetski zahtevi.

Filozofija profesora Brenemarka da “zubni implanti moraju biti svima dostupni” se odražava na samu cenu ovih vrhunskih dentalnih implanata i zadovoljstvo nam je što smo u prilici da svojim pacijentima omogućimo ugradnju ovih Premijum implanata.