dr Ivona Bjenjaš

ivona-bjenjas

Ivona Bjenjaš je završila stomatološki fakultet univerziteta u Beogradu 2001. godine.

Nakon završenog obaveznog staža, od 2002. se bavi privatnom praksom. Svoje iskustvo i znanje obogaćuje 2005, 2007, 2011 god boraveći u stomatološkoj klinici za implantologiju i estetsku stomatologiju dr Dušana Vasiljevića u Frideburgu, u Nemačkoj i u Crnoj Gori (Pržno – hotel Maestral).
Član je Evropske Asocijacije za oseointegraciju.
Učesnik je desetine kurseva, seminara, simpozijuma, kongresa kontinuirane edukacije u periodu od 2001-2016.godine.

Objavljeni radovi >>>

Deo gostovanja u medijima: