Implant Direct

Spajanje Implant Direct-a i Sybron Implant Solutions-a označava kombinaciju Sybron Dental Solutions-a, kompanije čija je tradicija kvalitet i rad sa kupcima dug sto godina. Implant Direct, doktora Geralda Niznicka je kompanija sa najbržim rastom u industriji implantata.

implant-direct-logo

Implant Direct započeo je sa radom 2004. godine, ali njegov razvoj seže od 1982. godine i korporacije Core-Vent, koja je prerasla u kompaniju Paragon Implant pre nego što ju je 2001. kupio Zimmer Dental.
U oktobru 2006,Implant Direct je lansirao prodaju Spectra sistema, implanta za specifične primene, u pakovanju “sve u jednom”. Proizvodi su dalje usavršavani u RePlant,Legacy i Swish plant sisteme omogućavajući kompatibilnost sa Nobel Biocare, Zimmer Dental i Straumann sistemima.
Implant Direct razvio je prvi jedinstveni tehnološki proces proizvodnje ne paralelne preciznosti i proizvodne efikasnosti u ovoj grani industrije. Njegova tehnologija proizvodnje u kombinaciji sa on-line sistemom naručivanja, omogućuje Implant
Direct-u da ponudi stomatolozima i do 70% uštede u poređenju sa šest vodećih kompanija u industriji implanta, stvarajući na taj način prihvatljivu cenu za pacijente.

Nakon uspešnog plasiranja na tržište nove generacije zubnih implantata i protetskih komponenti, uporedo sa brojnim drugim proizvodima koje je razvio, Implant Direct predstavljao je atraktivan proizvod za Sybron Implant Solutions. Ovo spajanje pružilo je priliku Implant Direct-u da proširi liniju svojih proizvoda, i to
uključivanjem pretetičkih komponenti Attachments International-ai Sybron-ovih bioloških materijala, uz istovremeno ostavljanje šireg, globalnog utiska, posredstvom Sybron-ove mreže.

legacy-system

Implant Legacy 1
Kompatibilan sa Zimmer Dental Tapered Screw-Vent sistemom

• Konekcija: Unutrašnja šestougaona, kodirana bojom, sa ulaznim zakošenjem
• Površina: SBM (rastvorljivi veštački medijum) i HA omotač
• Hirurški instrumenti: Spectra® sistem
• Dužine implanta: 8/10/11.5/13/16 mm. Ravan šiljak sa 2 rezna žleba na polovini implanta
• Navoji na implantu: Mikro-navoji sa dvostrukim ulaznim standardnim „V“ navojima

legacy-1

Implant Legacy 2
Kompatibilan sa Zimmer Dental Tapered Screw – Vent sistemom

• Konekcija: Unutrašnja šestougaona, kodirana bojom, sa ulaznim zakošenjem
• Površina: SBM (rastvorljivi veštački medijum) i H omotač
• Hirurški instrumenti: Spectra® sistem
• Paket implanta: implant sa poklopcem za zarastanje, extender za formiranje gingive, 2 mm,prenosnik i privremenu titanijumsku suprastrukturu
• Dužine implanta: 8/10/11.5/13/16 mm. 1/3 šiljka je prava, sa zašiljenim delom koji ima 3 rezna žleba
• Navoji na implantu: Mikro-navoji sa dvostrukim ulaznim progresivno širim spiralnim navojima

legacy-2

 

 

Implant Legacy 3
Kompatibilan sa Zimmer Dental Tapered Screw – Vent sistemom

• Koncekcija: Unutrašnja šestougaona, kodirana bojom, sa ulaznim zakošenjem
• Površina: SBM (rastvorljivi veštački medijum) i HA omotač
• Hirurški instrumenti: Spectra® Sistem
• Paket implanta: implant sa poklopcem za zarastanje, extender za formiranje gingive 2 mm, prenosnik i titanijumsku trajnu suprastrukturu
• Dužine implanta: 8/10/11.5/13/16 mm. Ravan šiljak sa 2 rezna žleba na polovini implanta
• Navoji na implantu: Mikro-navoji sa dvostrukim ulaznim progresivno širim podupirućim navojima

legacy-3

Pogledajte još i:
Cenovnik implanata
Zimmer implanti
Zimmer trabekular implanti
Bredent implanti
C-Tech implanti
Zubni implanti
Mini Implanti
Implanti – Pitanja i odgovori