Totalne proteze na implantima

Totalne proteze na implantima su terapija izbora kod bezubih pacijenata koji imaju poteškoća u stabilizaciji njihovih proteza, problem sa žvakanjem, koji su gadljivi na proteze, a jednostavno ne mogu i ne treba da budu bez njih.

Nadoknada zuba je preko neophodna za pravilno funkcionisanje organizma, zubi su nezaobilazni element u osnovnoj ljudskoj potrebi i instinktu ishrane.

Same desni i vilična kost nisu predvidjene da trpe pritiske žvakanja i zato pacijenti koji su dugo bez zuba vremenom ostanu i bez jedine potpore u ishrani a to je vilična kost, a i desni se vremenom deformišu i slepe a onda oni počinju da jedu samo ono što mogu, a sve manje ono što žele.

Totalne proteze su postale decenijama unazad terapija izbora kod bezubih pacijenata jer pritisak žvakanja ravnomerno prenose preko desni na koje naležu na celokupnu viličnu kost, a ne samo na neke njene delove, tako da je resorpcija i gubitak vilične kosti unekoliko smanjen njihovom pojavom, ali nije nestao.

Totalne proteze na implantima, ako se rade na manjem broju implanta, umnogome pomažu pacijentima u stabilizaciji proteze posebno u donjoj vilici i proteza više ne “šeta” ali se i dalje oslanjaju na desne iznad kosti i vremenom opet dolazi do gubitka zapremine kosti pa je potrebno svakih 7-10 godina praviti nove proteze.

Totalne proteze na većem broju implanta ne samo da smiruju i stabilizuju protezu već u potpunosti prenose sav teret opterećenja žvakanja na implante koji se nalaze u kosti kao veštački korenovi zuba i pravilno taj pritisak dalje prenose u dubinu što umnogome doprinosi očuvanju vilične kosti.

proteze-na-implantima

Američke kolege su ove proteze podelile na:

1. Implant retained overdentures – proteze pridržane implantima
2. Implant supported overdentures – proteze oslonjene na implante

Ovaj prevod, a ni američki naziv ne treba bukvalno shvatiti jer izmedju proteze i implanta postoji veza – abatment koja dalje deli proteze na implantima na:

1. Proteze na kuglama (TotalPro mobil mini)
2. Proteze na lokatorima (TotalPro mobil mini)
3. Proteze na konusima (TotalPro mobil maxi)
4. Proteze na šipkama (TotalPro fix)

U saradnji sa vodećim svetskim proizvođačima implanata, naša ordinacija svojim pacijentima pruža mogućnost ugradnje implanata i izrade proteza prilagođene anatomiji vilica ali i finansijskim mogućnostima pacijenta.
Ukoliko je pacijent zadovoljan funkcionalnošću, oblikom, bojom proteza koje ima, a želi samo stabilizaciju implantima, moguće je i to izvesti korekcijom proteze nakon ugradnje implanta.

Cene proteza na implantima

Cene rešavanja problema bezubosti protezama na implantima variraju u zavisnosti od broja i tipa implanata koji se ugrađuju.
Uvek je bolja stabilnost proteza na većem broju implanata, a minimum za donju vilicu je dva i za gornju četri.

Postoje situacije kada su proteze na implantima privremeno rešenje (finansijski problem) pa se tada ugrađuje tip implanta na koji se kasnije mogu raditi druga protetska rešenja, metalokeramički ili bezmetalni mostovi.
Sama anatomija i stanje vilice određuje i vrstu proteza pa se mogu raditi one koje se na implante oslanjaju i one koje se na implantima pridržavaju. Koje su fiksirane ili one koje su mobilne i mogu se skidati (klik sistem).
Sve to utiče na konačnu cenu, a primeri sa minimalnim brojem implanata su:

TOTAL PRO MINI
Donja sa Vašom protezom (2 implanta) 500 evra
Donja sa novom protezom (2 implanta) 800 evra
Gornja sa Vašom protezom (4 implanta) 1000 evra
Gornja sa novom protezom (4 implanta) 1300 evra

TOTAL PRO MAXI
Donja sa novom protezom (4 implanta) 1900 evra
Gornja sa novom protezom (6 implanta) 2700 evra

TOTAL PRO FIX
Donja sa novom protezom (4 implanta) i BioHPP 4000 evra
Gornja sa novom protezom (6 implanta) i BioHPP 4800 evra

Više o BioHPP materijalu možete saznati ovde: BioHPP matrijal.

Zbog velikog broja različitih opcija, zakažite besplatan pregled i konsultacije i predložićemo optimalna rešenja.
Termine je moguće zakazati:
telefonom: 011.32.83.708 i 061.32.83.708
mailom: beogradskiosmeh@gmail.com
online: Online zakazivanje

Pacijenti – Privremena proteza

Primer rešavanja bezubosti provremenom protezom.

d-pre

d-posle

Veštački zubi

Osnovni zadatak stomatologije, pored očuvanja postojećih, je i da nadoknadi izgubljene zube.
Veštački zubi ili stomatološke protetske nadoknade mogu da se podele na one koje stoje fiksirane i trajno cementirane i one koji su mobilne.
U prvu grupu spadaju metalokeramičke ili bez metalne, krune koje mogu biti solo i nadoknađuju jedan ozbiljno destruiran zub i mogu biti krune vezane u most, koji nadoknadjuje jedan ili više izgubljenih zuba tako što se vezuje na postojeće zube nosače.
Ovakav vid zbrinjavanja krezubosti je mnogo udobniji za pacijenta od mobilnih nadoknada. Vremenom pacijenti ovakve veštačke zube dožive kao svoje, posebno ako su dobro i kvalitetno izrađeni.
U današnje vreme termin veštački zubi se sve više odnose na ugradnju implanta koji u potpunosti zamenjuje izgubljeni zub, tako da se eliminiše potreba za angažovanjem susednih zuba u izradi mosta.
U drugu grupu spadaju sve vrste proteza (totalne i parcijalne, akrilatne i skeletirane). Ti veštački zubi su stvarno vidno veštački jer se za razliku od prirodnih mogu iz usta izvaditi. Značajno su neudobniji za nošenje, ali se pacijenti vremenom naviknu.

cena-implanta2

cena-proteza-1