All on 4 and more – All on X

All on X (All on 4 and more) – Hibridni fiksni radovi

Protokol All-on-X podrazumeva postavljanje hibridnih protetskih radova na 4 ili više implantata u vilici radi nadoknade nedostajućih zuba. Ovaj postupak pruža pacijentima trajno rešenje za potpunu rekonstrukciju osmeha i funkcionalnost zuba.

Vreme potrebno za izradu hibridnih radova na 4 ili više implantata može varirati u zavisnosti od individualnog slučaja ali uobičajeno je da se ovaj proces odvija kroz nekoliko faza. Evo opšteg pregleda faza izrade protokola All-on-X:

1. **Konsultacija i planiranje**: Prva i najvažnija faza uključuje detaljnu konsultaciju sa stomatologom kako bi se utvrdilo da li je pacijent kandidat za postavljanje hibridnih radova na implantatima. Takođe se vrši planiranje celokupnog postupka i određuje se optimalan broj implantata. Ako postoji mogućnost za više implanata to je svakako bolje od samo 4 i pacijent je sigurniji i opušteniji, a i doktorima je mnogo bezbednije, jer uvek postoji šansa da se neki implant izgubi ili u procesu srastanja ili nakon 5,10 godina pa tada veći broj implanata pruža sigurnost da rad može da opstane i bez nekog implanta.

2. **Postavljanje implantata**: U ovoj fazi, oralni hirurg postavlja implantate u vilicu pacijenta. Eventualno ako ima nekih zaostalih zuba indikovanih za vađenje može da se uradi i ekstrakcija istih i imedijatno postave implante. Ako pacijent na svoju ruku negde drugde izvadi zube treba da je zna da u tom slučaju potrebno da prođe oko 6 meseci kako bi kost u potpunosti zarasla i tek onda bila spremna za implantaciju.

3. **Izrada privremenih proteza**: Nakon što se implantati postave, izrađuju se privremeni fiksni mostovi koji se šrafe u implante ako je to moguće i ako pacijent to želi. U svakom slučaju se može napraviti totalna proteza koje će se nositi dok se završava proces integracije implantata sa kosti, oko 4 meseca.

4. **Otisak i izrada definitivnih hibridnih radova**: Kada su implantati integrisani, pravi se otisak vilice kako bi se izradile definitivne hibridni mostovi. Ova faza je i najkomplikovanija jer zahteva bar dva jako precizna otiska, jer se ceo rad izrađuje sa visokom preciznošću od svega nekoliko nanometara devijacije i zato je dobar otisak neophodan kako bi i rad bio savršen i idealno nalegao na implante u koje će na kraju biti ušrafljen, a ne cementiran. Zato je neophodno vreme tako da je ova faza i najduža i traje oko 2 nedelje minimum sa bar 6,7 dolazaka.

5. **Prilagođavanje i prilagođavanje**: Nakon postavljanja definitivnih hibridnih radova, obično je potrebno neko vreme za prilagođavanje pacijenta na nove mostove. Stomatolog će pratiti pacijenta tokom ovog perioda kako bi osigurao da su proteze udobne i pravilno funkcionišu.

Ukupno vreme potrebno za završetak protokola All-on-X može varirati ali obično može trajati nekoliko meseci od početka do završetka procesa. Važno je da pacijent redovno prati uputstva stomatologa kako bi se postigao optimalan rezultat i dugotrajna funkcionalnost hibridnih radova na implantatima.

All on Four su zapravo protetski radovi na implantima koji se postavljaju odmah ili najkasnije u roku od 7 dana od ugradnje i to su tzv. akrilatni mostovi koji se šrafe u implante (samo u slučaju ako hirurg proceni da je kost dovoljno dobra i da postavljeni implanti stabilno stoje u kosti), a nakon 1-5 godina se mogu zameniti i metalokeramičkim ili bezmetalnim radovima.
U slučaju All on Four, kao što samo ime kaže, postavljaju se 4 implanta u vilicu, a protetski radovi se u te implante nakon toga šrafe.

Na njih se mogu postaviti tri različita preotetska rešenja:

– akrilatni protetski rad na šrafljenje – privremeni .
– metalokeramički protetski rad na šrafljenje – definitivni
– bezmetalni rad na šrafljenje – definitivni

Kako postoji mnogo opcija, što u broju implanata, što u izboru privremenog i definitivnog rada i materijala od kojih se rade ti radovi, tako i cene ovakvog rada po vilici variraju od 3.600 evra do 6.000 evra

Opšte informacije i napomene

Na prvom pregledu, nakon uvida u “3D snimak”, predlažu se moguća rešenja ukoliko postoje uslovi za više različitih. Snimanje zuba se radi u našoj ordinaciji, po uputu hirurga.
Za sve radove na implantima obavezna je kontrola dva puta godišnje (na 6 meseci) jer ako bilo kakav problem nastane postoji mogućnost da se na vreme sanira kada je pacijent odgovoran i savestan.

Ovde smo naveli neke od najčešće rađenih protetskih rešenja mimo fiksnih cementiranih mostova na implantima, a kako u implantoprotetici postoji bezbroj različitih rešenja najbolje je da pacijent na pregledu čuje od doktora koje je rešenje za njega optimalno jer se često dešava da se pacijenti sami informišu preko Interneta i kod nas dolaze sa sopstvenim predlozima i onda, kada čuju moguće druge opcije, budu zbunjeni.
All on 4

Totalne proteze na implantima

Totalne proteze na implantima su terapija izbora kod bezubih pacijenata koji imaju poteškoća u stabilizaciji njihovih proteza, problem sa žvakanjem, koji su gadljivi na proteze, a jednostavno ne mogu i ne treba da budu bez njih.

Nadoknada zuba je preko neophodna za pravilno funkcionisanje organizma, zubi su nezaobilazni element u osnovnoj ljudskoj potrebi i instinktu ishrane.

Same desni i vilična kost nisu predvidjene da trpe pritiske žvakanja i zato pacijenti koji su dugo bez zuba vremenom ostanu i bez jedine potpore u ishrani a to je vilična kost, a i desni se vremenom deformišu i slepe a onda oni počinju da jedu samo ono što mogu, a sve manje ono što žele.

Totalne proteze su postale decenijama unazad terapija izbora kod bezubih pacijenata jer pritisak žvakanja ravnomerno prenose preko desni na koje naležu na celokupnu viličnu kost, a ne samo na neke njene delove, tako da je resorpcija i gubitak vilične kosti unekoliko smanjen njihovom pojavom, ali nije nestao.

Totalne proteze na implantima, ako se rade na manjem broju implanta, umnogome pomažu pacijentima u stabilizaciji proteze posebno u donjoj vilici i proteza više ne “šeta” ali se i dalje oslanjaju na desne iznad kosti i vremenom opet dolazi do gubitka zapremine kosti pa je potrebno svakih 7-10 godina praviti nove proteze.

Totalne proteze na većem broju implanta ne samo da smiruju i stabilizuju protezu već u potpunosti prenose sav teret opterećenja žvakanja na implante koji se nalaze u kosti kao veštački korenovi zuba i pravilno taj pritisak dalje prenose u dubinu što umnogome doprinosi očuvanju vilične kosti.

proteze-na-implantima

Proteze na mini implantima

Najčešća primena mini implanta je kod pacijenata gde je ostalo jako malo raspoložive kosti za ugradnju kao i u stabilizaciji donje proteze. Idealno je da se postave 4 mini implanta u donju vilicu, ali ako nema dovoljno mesta i dva mini implanta će pacijentu puno značiti da onemoguće protezu da se “šeta po ustima”.
Nekada je moguće postaviti i mini implante u gornju vilicu ali tada je neophodno da se postavi 6 mini implanata kako bi proteza mogla da se redukuje i da joj se eliminiše tzv “nepce”. Ako pacijent ima problem sa gornjom protezom u smislu da nije stabilna, a nema problem da ostane nepce mogu se postaviti i 4 mini implanta da fiksiraju protezu.

Cena jednog mini implanta je 30.000 dinara.
Proteza na mini implantima je 36.000 dinara.
Zamena jedne gumice protezi (na 6 meseci- 2 godine) je 2.000 dinara.

Ako pacijent ima relativno nove i dobre proteze, a mi procenimo da li se iste mogu adaptirati na postavljene implante, onda se samo doplaćuje adaptacija proteze za implante i to je 6.000 dinara po implantu.

Proteze na standardnim implantima

U slučaju da pacijent nije siguran da li želi fiksni ili mobilni rad ili jednostavno nema trenutno finansijskih mogućnosti za fiksni rad mogu da se postave standardni implanti na koje se stavljaju kuglice koje nose protezu, a kasnije mogu da se zamene sa drugim implanto-protetskim komponentama za fiksni rad, što recimo kod mini implanata nije moguće.
Tada je neophodno postaviti 4 implanta u gornju i 2 u donju vilicu. Generalno, ako postoji mogućnost postavljanja standardnog implanta da osigura protezu uvek je bolje odlučiti se za takav nego za mini implant.

Cena standardnog implanta je 36.000 dinara.
Implanto-protetski element je 6.000 dinara
Proteza na implantima je 36.000 dinara.

Sve cene i obračuni ovde prikazani, su informativnog karaktera.

Zbog velikog broja različitih opcija, zakažite besplatan pregled i konsultacije i predložićemo optimalna rešenja.
Termine je moguće zakazati:
telefonom: 011.32.83.708 i 061.32.83.708
mailom: beogradskiosmeh@gmail.com
*Prikazane cene su informativnog karaktera.

Zubna proteza

Totalna proteza, parcijalna akrilatna proteza, parcijalna skeletirana ili Wisil proteza, žabica, su sve pojmovi koji se odnose na, u narodu poznatije, veštačke zube, veštačke vilice, zubne proteze, kastanjete, ono što baka drži u čaši…
A zapravo su ono bez čega se ne može u poodmaklom životnom dobu ni jesti, ni pričati.
Proteze u stomatologiji su do pre par decenija bile terapija izbora za bezube, delimično bezube pacijente, kod kojih nije bilo moguće napraviti fiksnu protetski nadoknadu, kao što je npr metalokeramički most.

 

Sa pojavom implanta proteze su zapravo postale privremeno rešenje, mada u siromašnijim društvima i dalje imaju primat u trajnom saniranju bezubosti.
Akrilatna totalna proteza se koristi kod potpuno bezubih pacijenata i napravljene su od akrilata, plastike. Estetski u potpunosti mogu da zadovolje sve kriterijume, ali funkcionalno one opterećuju vilične kosti na neprirodan način i dovode do brže resorpcije istih, a takođe imaju i traumatsko dejstvo na sluzokožu usne duplje. Što se udobnosti nošenja tiče, takođe ne spadaju u idealno rešenje. Gornje totalne proteze, najčešće stoje mnogo stabilnije od donjih pošto je gornja vilica stabilna i ne pomera se, a i može da se ostvari vakum između same proteze i sluzokože koji obezbeđuje dodatnu stabilnost. Nesreća je u tome što gornja totalna proteza u potpunosti prekriva nepce i umanjuje čulo ukusa. Kada pacijenti dobiju protezu po prvi put, postoji ozbiljan osećaj stranog tela u ustima i neophodno je da prođe par dana do potpune adaptacije, a sa druge strane ima pacijenata koji se nikad ne naviknu.
Donja totalna proteza je u većoj meri problematičnija od gornje, jer se donja vilica pomera i ako sam vilični greben nije u dovoljnoj meri izražen kako bi proteza na njega “legla, sela” velika je verovatnoća da će pacijenti juriti protezu po ustima. Vremenom se pacijenti i na tu situaciju naviknu, pa nauče da je kontrolišu.

Jedna velika istina je da protezu nosi glava, a ne usta.

Totalne proteze na implantima >>>

proteza-na-implantima

Parcijalna akrilatna proteza je u suštini jako slična totalnoj, s tim što pacijenti nisu u potpunosti bezubi već imaju po neki svoj zub na koji se proteza oslanja uz pomoć žičane kukice. Katkad kad se zubi nalaze u estetskoj regiji to baš i nije lep prizor za videti, ali bar što se donje proteze tiče kukice su jako bitne i svaki zub je dragocen jer koliko toliko obezbeđuje stabilnost protezi.

Parcijalna skeletirana-Wisil proteza je značajno bolje rešenje od parcijalne akrilatne, jer u sebi ima metalni skelet koji joj daje čvrstinu, a i mogućnost da se bar kod gornjih smanji pokrivenost nepca akrilatom i svede se na jednu malu metalnu pločicu. Izrađuje se kod pacijenata koji imaju nekoliko svojih zuba na koje se proteza oslanja ili uz pomoć kukica, koje nisu žičane već, individualno, prema obliku zuba izlivene, ili se stabilnom vezom vezuje uz pomoć atečmena, posebnih elemenata koji funkcionišu po principu drikera. I sam prenos sila žvakanja je kod ove vrste proteza bolje rešen. Sile žvakanja ravnomerno podnose uglavnom preostali zubi u vilici, a vilične kosti se na taj način rasterećuju i samim tim se i smanjuje njihova resorpcija.

U svakom slučaju svaka proteza je bolja od bilo koje bezubosti.

Vreme izrade ovakvih protetskih nadokada traje od 5-7 dana, a pacijente lišava velikih problema bezubosti, kako estetskih tako i funkcionalnih na duži vremenski period. Sam postupak izrade je detaljnije objašnjen u delu cenovnika pod stavkama proteza.

zubna-proteza

Redukovana gornja totalna proteza

Gornja totalna proteza, nužno zlo gubitka svih zuba u gornjoj vilici, koliko čini život pacijenta kvalitetnijim toliko može isti i da mu zagorčava. Ogromno parče plastike​ kao strano telo​ u ustima koje utamniči kompletnu gornju vilicu, sluzokoža ne može da diše, pacijent ne može lepo da priča​, a kad jede zalogaj se odbija o nepce kao o zid. Gubi se pravi, pun doživljaj hrane​. Standardne gornje totalne proteze imaju proteznu ploču koja se prostire preko celog nepca i glavni je krivac za sve nelagode koje proteza prouzrokuje.
Redukovanu totalnu protezu mogu da dobiju samo određeni pacijenti koji ​imaju posebnu formu bezubog grebena gornje vilice.
U slučaju da Vaša bezuba gornja vilica ima odgovarajuće anatomske karakteristike mi, u našoj ordinaciji, Vam možemo ponuditi ovaj vid proteze.
To je proteza kod koje ne postoji nepce i protezna nepčana ploča je maksimalno redukovana, ali slika svakako govori više od reči.​
​Ovakve proteze su i skuplje jer ih je neophodno ojačati konstrukcijom od metala ili BioHPP materijala ali vrede svakog dinara, bar po svedočenju zadovoljnih pacijenata.​

gornja-totalna-proteza-1

gornja-totalna-proteza-2

gornja-totalna-proteza-3

gornja-totalna-proteza-4