WhatClinic nagrada

Beogradski osmeh – Morita je izabrana za prestižnu godišnju nagradu svetskog portala WhatClinic.com na osnovu iskustva njihovih korisnika, a sada naših pacijenata.

WhatClinic je uvidom u podatke sa sajta prethodnih 12 meseci, koji uključuju iskustva pacijenata i njihova svedočenja kao i same ocene naše ordinacije, došao do rezultata da smo u tom segmentu najbolji.

U 2016. godini je preko 17 miliona ljudi posetilo njihov portal u potrazi za klinikama i njihovom upoređivanju. Beogradski osmeh je jedna od retkih ustanova koja je ispunila sve stroge kriterijume čime smo dostigli sve standarde kvaliteta u pružanju usluga i odnosu prema pacijentima, za šta je nagrada dodeljena. Osim toga, uspeli smo da održimo kontinuitet čime smo se izdvojili u grupu od 2% svih ordinacija koje su zastupljene iz celog sveta.

Caelen King, izvršni direktor WhatClinic je čestitajući na priznanju izjavio:
Protehlih 7 godina dodeljujemo ovu nagradu, a ove godine smo prvi put zvanično objavili listing svih ordinacija sa njihovim rejtingom zasnovanom na svim podacima kojima raspolažemo, prvenstveno od naših korisnika. Smatram da smo na taj način prinudili sve klinike da svoj rad unapređuju i usavršavaju, pre svega okrenuti ka brizi o pacijentima. Verujemo da pružanjem što više informacija o ordinacijama pomažemo unapređenju zdravstvenih usluga.
Ovom nagradom zahvaljujemo Beogradskom osmehu na posvećenosti najvišim standardima u brizi o pacijentima.

Zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način, u bilo kom formatu ocenili naš rad.