Cenovnik Implanta

Zimmer500€

  • Zimmer Dental

Bredent490€

  • Bredent GmbH

Prikazane cene se odnose na ugradnju zubnih implanta koja uključuje i suprastrukturu (nadogradnju) koja se postavlja 3-6 meseci nakon postavljanja implanta.

Garancija za sve implante postoji, uz poštovanje uslova:
– stomatološka kontrola najmanje dva puta godišnje,
– čuvanje originalnog Pasoša u kojem je serijski broj implanta.

Cena metalo-keramičke krune na implantu za sve proizvođače je 180€.

*Za obimniji rad koji podrazumeva šest i više implanta, obezbeđujemo besplatnu privremenu protezu za period srastanja implanta.

Primer I okvirni obračuna cena:

(rešavanje problema bezube vilice)

Prva faza (ugradnja implanta)
– ugradnja 6 C-Tech Esthetic Line implanta i suprastrukture: 6×300€ = 1.800€
– privremena proteza – besplatno
Ukupno: 1.800€

Druga faza (nakon 3-6 meseci):
– 6 keramičkih kruna na implantima: 6×180=1.080€
– 6 keramičkih kruna u mostu: 6×100=600€
Ukupno: 1.680€

Konačna cena radova za metalokeramički most od 12 članova sa 6 C-Tech Esthetic Line implanta:
1.800 + 1.680 = 3.480€

Primer II obračuna cena:
(metalokeramički most od 6 članova)

Prva faza (ugradnja implanta)
– ugradnja 3 Zimmer Dental implanta i suprastrukture: 3×500=1.500€

Druga faza (nakon 3-6 meseci)
– 3 keramičke krune na implantima: 3×180=480€
– 3 keramičke krune u mostu: 3×100=300€
Ukupno: 780€

Konačna cena radova za metalokeramički most od 6 članova sa 3 Zimmer implanta:
1.500+780=2.280€

Cene implanata i protetike:
C-Tech – 300
Implant Direct – 300
Zimmer – 500
Bredent – 490
Nobel Biocare – 590
Zimmer Trabekular – 790
Straumann – 700
Mini implant 300
Metalokeramička kruna na implantu 180
Metalokeramička kruna u mostu 100
Cirkonijum kruna na implantu 250

Osim fiksne protetike na implantima, u situacijama kada fizionomija vilice to ne dozvoljava, moguće je uraditi i mobilnu protetiku odnosno proteze na implantima. Proteze se mogu fiksirati sa dva, četri ili više impanata. Više o tome možete videti na strani “Totalne proteze na implantima“.

Implanti – Pitanja i odgovori