Članstvo u Evropskoj asocijaciji za oseointegraciju

logo_eao_3_0 U cilju poboljšanja kvaliteta usluga zdravstvene zaštite pacijenata, dr Ivona Bjenjaš postala je član Evropske asocijacije za oseointegraciju (EAO), vodećeg udruženja na polju stomatološke implantologije u Evropi.

Ova Evropska asocijacija nastala je okupljanjem naučnika, profestora i lekara u Minhenu 1991. godine na poziv profesora P.I. Brenemarka, “oca moderdne implantologije” sa ciljem da se oseointegracija i implantologija generalno zaštite od preteranog uticaja komercijalnih kompanija kako bi nesmetano i nastavile razvoj.
Implant u implantologiji ne sme biti sam po sebi cilj već sredstvo ka uspešnoj rehabilitaciji i konkretno u stomatologiji rešavanje problema bezubosti i nadoknada izgubljenih zuba.

Članstvom u ovoj organizaciji, Ordinacija BGD osmeh ima pristup najnovijim istraživanjima na polju oseointegracije i pravo učešća na naučnim skupovima u oblasti zubne implantologije.