All on 4 and more – All on X

All on X (All on 4 and more) – Hibridni fiksni radovi

Protokol All-on-X podrazumeva postavljanje hibridnih protetskih radova na 4 ili više implantata u vilici radi nadoknade nedostajućih zuba. Ovaj postupak pruža pacijentima trajno rešenje za potpunu rekonstrukciju osmeha i funkcionalnost zuba.

Vreme potrebno za izradu hibridnih radova na 4 ili više implantata može varirati u zavisnosti od individualnog slučaja ali uobičajeno je da se ovaj proces odvija kroz nekoliko faza. Evo opšteg pregleda faza izrade protokola All-on-X:

1. **Konsultacija i planiranje**: Prva i najvažnija faza uključuje detaljnu konsultaciju sa stomatologom kako bi se utvrdilo da li je pacijent kandidat za postavljanje hibridnih radova na implantatima. Takođe se vrši planiranje celokupnog postupka i određuje se optimalan broj implantata. Ako postoji mogućnost za više implanata to je svakako bolje od samo 4 i pacijent je sigurniji i opušteniji, a i doktorima je mnogo bezbednije, jer uvek postoji šansa da se neki implant izgubi ili u procesu srastanja ili nakon 5,10 godina pa tada veći broj implanata pruža sigurnost da rad može da opstane i bez nekog implanta.

2. **Postavljanje implantata**: U ovoj fazi, oralni hirurg postavlja implantate u vilicu pacijenta. Eventualno ako ima nekih zaostalih zuba indikovanih za vađenje može da se uradi i ekstrakcija istih i imedijatno postave implante. Ako pacijent na svoju ruku negde drugde izvadi zube treba da je zna da u tom slučaju potrebno da prođe oko 6 meseci kako bi kost u potpunosti zarasla i tek onda bila spremna za implantaciju.

3. **Izrada privremenih proteza**: Nakon što se implantati postave, izrađuju se privremeni fiksni mostovi koji se šrafe u implante ako je to moguće i ako pacijent to želi. U svakom slučaju se može napraviti totalna proteza koje će se nositi dok se završava proces integracije implantata sa kosti, oko 4 meseca.

4. **Otisak i izrada definitivnih hibridnih radova**: Kada su implantati integrisani, pravi se otisak vilice kako bi se izradile definitivne hibridni mostovi. Ova faza je i najkomplikovanija jer zahteva bar dva jako precizna otiska, jer se ceo rad izrađuje sa visokom preciznošću od svega nekoliko nanometara devijacije i zato je dobar otisak neophodan kako bi i rad bio savršen i idealno nalegao na implante u koje će na kraju biti ušrafljen, a ne cementiran. Zato je neophodno vreme tako da je ova faza i najduža i traje oko 2 nedelje minimum sa bar 6,7 dolazaka.

5. **Prilagođavanje i prilagođavanje**: Nakon postavljanja definitivnih hibridnih radova, obično je potrebno neko vreme za prilagođavanje pacijenta na nove mostove. Stomatolog će pratiti pacijenta tokom ovog perioda kako bi osigurao da su proteze udobne i pravilno funkcionišu.

Ukupno vreme potrebno za završetak protokola All-on-X može varirati ali obično može trajati nekoliko meseci od početka do završetka procesa. Važno je da pacijent redovno prati uputstva stomatologa kako bi se postigao optimalan rezultat i dugotrajna funkcionalnost hibridnih radova na implantatima.

All on Four su zapravo protetski radovi na implantima koji se postavljaju odmah ili najkasnije u roku od 7 dana od ugradnje i to su tzv. akrilatni mostovi koji se šrafe u implante (samo u slučaju ako hirurg proceni da je kost dovoljno dobra i da postavljeni implanti stabilno stoje u kosti), a nakon 1-5 godina se mogu zameniti i metalokeramičkim ili bezmetalnim radovima.
U slučaju All on Four, kao što samo ime kaže, postavljaju se 4 implanta u vilicu, a protetski radovi se u te implante nakon toga šrafe.

Na njih se mogu postaviti tri različita preotetska rešenja:

– akrilatni protetski rad na šrafljenje – privremeni .
– metalokeramički protetski rad na šrafljenje – definitivni
– bezmetalni rad na šrafljenje – definitivni

Kako postoji mnogo opcija, što u broju implanata, što u izboru privremenog i definitivnog rada i materijala od kojih se rade ti radovi, tako i cene ovakvog rada po vilici variraju od 3.600 evra do 6.000 evra

Opšte informacije i napomene

Na prvom pregledu, nakon uvida u “3D snimak”, predlažu se moguća rešenja ukoliko postoje uslovi za više različitih. Snimanje zuba se radi u našoj ordinaciji, po uputu hirurga.
Za sve radove na implantima obavezna je kontrola dva puta godišnje (na 6 meseci) jer ako bilo kakav problem nastane postoji mogućnost da se na vreme sanira kada je pacijent odgovoran i savestan.

Ovde smo naveli neke od najčešće rađenih protetskih rešenja mimo fiksnih cementiranih mostova na implantima, a kako u implantoprotetici postoji bezbroj različitih rešenja najbolje je da pacijent na pregledu čuje od doktora koje je rešenje za njega optimalno jer se često dešava da se pacijenti sami informišu preko Interneta i kod nas dolaze sa sopstvenim predlozima i onda, kada čuju moguće druge opcije, budu zbunjeni.
All on 4