Reparatura proteze

Reparatura proteze se radi kada pacijent slomije svoju protezu. Postupak je isti kao kod indirektnog podlaganja proteze.

cene