Indirektno podlaganje proteze

Indirektno podlaganje proteze se vrši u zubotehničkoj laboratoriji, a cilj je da proteza ponovo bude po meri pacijenta. Postupak je prijatniji za pacijenta jer se samo uzima otisak i to traje oko 15 minuta, ali se proteza dobija tek za 2 dana.

cene