Vitalna i mortalna amputacija

Vitalna i mortalna amputacija kao terapije u stomatologiji nastupaju kad ne uspe lečenje dubokog karijesa indirektnim i direktnim prekrivanjem pulpe, kad se pojavi bol u zubu koji se ne smiruje nakon što je prošlo dejstvo nadražaja (hladno, slatko…), kada zub boli na zagrižaj, itd.

Ovim metodama stomatolog ima za cilj da sačuva zub u glavi i da ga spasi od vađenja. Takođe spada kao i 33. u terapije sa neizvesnim ishodom, ali ijedan zub sačuvan je dragocen i predstavlja razlog više zašto se uvek treba pre odlučiti za ovakav pristup nego za vađenje.

Obe terapije su zapravo uvod u endodontsko lečenje kanala korena zuba i u toj, prvoj poseti se u stvari inicijalno obavlja umrtvljivanje nerva iz kanala korena ili vitalno, kada se daje anestezija i ceo živac se vadi, ili mortalno kada se na ulaz u komoru pulpe postavlja lek – Toxavit koji treba u roku od 7 dana da umrtvi i mumificira živac, da bi se u sledećoj poseti on i odstranio.

U svakom slučaju procedura je uglavnom bezbolna i traje oko 30 minuta.

cene