Terapija nezavršenog rasta korena

Terapija nezavršenog rasta korena je procedura koja u slučaju da je karijes bio brži od rasta i sazrevanja zuba ima za cilj da umrtvi živac zuba, kako isti u perspektivi ne bi zaboleo, a ipak ostao u nizu  sa ostalim zubima i služio svrsi žvakanja.

cene