Stomatološki pregled

Ozbiljan stomatološki pregled se sastoji iz nekoliko koraka koje stomatolog zajedno sa pacijentom mora da prođe

1. Uzimanje anamneze
2. Kliničkog pregleda zuba, uzimanje statusa svakog zuba pojedinačno
3. Kliničkog pregleda gingive-desni oko svakog zuba
4. Kliničkog pregleda mekih tkiva usta, sluznice obraza, nepca, poda usta i jezika
5. Inspekcije celokupnog orofacijalnog sistema

Tako potpun pregled traje najmanje 30-45 minuta, shodno utrošenom vremenu diplomiranog doktora stomatologije postoji i cena.
Svaki drugi kraći pregled je lokalnog karaktera i ne naplaćuje se.

cene

Stomatološki pregled