Ortopantomogram digitalni

Ortopantomogram digitalni je rendgenski snimak obe vilice i danas je postao standard prilikom prvog pregleda. Daje jasnu sliku stanja zuba i vilične kosti, posebno onog dela koji se golim okom ne može videti.

Postupak traje oko par minuta, a samom zračenju, pacijent je izložen svega 14 sekundi. Izloženost zračenju je minimalna i posle malih dentalnih snimaka, je zapravo najmanja u medicinskoj radiologiji.

cene