Obrada parodontalnog džepa

Obrada parodontalnog džepa se obavlja kad je hronično oboljenje desni – parodontopatija već prisutna, kao i kamenac, duži vremenski period.

Ispod kliničke krune zuba se napravio džep, kost se razgradila, a meko potporno tkivo zuba, parodoncijum, je inficirano i upaljeno.

Potrebno je očistiti džep od svih infektivnih naslaga. To se radi mehanički raznim stomatološkim instrumentima, srpastim instrumentom, kiretama, grtalima itd, takodje se pod pritiskom ispira i sa 3% hidrogenom koji dezinfikuje i dodatno mehanički čisti sa svojim mehurićima kiseonika.

Intervencija je obično dosta krvava, da se pacijenti ne iznenade, ali trenutno oslobađa bola koji može da nastane i bude jak, kad se stanje dugo ne tretira.

Jedna, a češće dve seanse su potrebne kako bi se problem koliko toliko sanirao, katkad je neophodno i uvesti antibiotsku terapiju.
A svakako je obavezno instruirati pacijenta o pravilnoj oralnoj higijeni vezanoj bas za dotični problem.

Traje oko 15 minuta i neprijatno je, ali anestezija obično neće delovati u zapeljenom prostoru s toga se i ne daje.

cene

Obrada parodontalnog džepa