Martina Šekularac

Rođena 1998, završila je srednju zuboteničku školu smer stomatološka sestra.
Došla je iz Idea prodavnica i pitala nas da li ima ona slobodan dan?? ODMAH? Bili smo u čudu i zamalo da se pozdravimo sa njom još na intervjuu dok nismo shvatili da pita za nedelju… Ona je najfinija od svih na planeti i ne ume ništa da slaže. Zato je divna i beskrajno simpatična. Nadimak joj je Kraljica kalendara jer nam je zakazivala pacijente samo kad njima odgovara i kad im je zgodno, bez obzira na naše zelje. Više ne zakazuje, vidi pod Suada