Lokalna anestezija

Lokalna anestezija se obično daje po proceni stomatologa da bi terapijski zahvat mogao da zaboli. Ako pacijent insistira daćemo je svakako.

Najčešće se koristi lidokain sa adrenalinom.

cene