Keramička faseta

Keramička faseta je indikovana na prednjim gornjim ređe donjim zubima iz estetskih razloga radi menjanja boje i olika postojećih zuba. Za razliku od kompozitnih faseta iziskuje obimnije brušenje i najmanje dva dolaska.

U prvom dolasku zubi se bruse, uzima se otisak i određuje boja, a u drugom dolasku, ako fasete odgovaraju one se lepe, cementiraju.
Intervencija je bezbolna i po potrebi se radi u lokalnoj anesteziji.

cene