Kauzalna terapija parodontopatije

Kauzalna terapija parodontopatije, predstavljanje konzervativno uklanjanje uzroka parodontopatije, uklanjanje mekih i čvrstih naslaga u nekoliko seansi sa svih zuba. Kada se odlučite na taj korak, prvo bi trebalo izvršiti zamenu svih neadekvatnih i dotrajalih plombi i protetskih radova koji vrlo lako mogu biti i prouzrokovači nastalog parodontopatičnog stanja, pa tek onda krenuti u ovu proceduru.

Sam postupak se obavlja u nekoliko dolazaka od po 30-45 minuta. Intervencija je malo neprijatna, a pošto se radi na svim zubima ne praktikuje se davanje anestezije, čiste se zubi od svih naslaga, što podrazumeva uklanjanje kamenca i kiretiranje džepova, a neretko i administraciju antibiotika.

cene