Implant dvofazni

Implant dvofazni služi tome da nadoknadi izgubljeni zub ili posluži u fiksnoj protetici pacijentima da se spasu proteza. Kao što mu ime kaže postavlja se u  dve faze. Postoje i jednofazni implanti koji mogu odmah da se opterete, ali mi ih ne preporučujemo.

Prva faza je samo postavljanje implanta, koji je napravljen od potpuno bioinertnog materijala titanijuma, od kog se inače prave i sve ortopedske proteze (kuk, koleno..) i zamenjuje koren izgubljenog zuba. Intervencija traje 15-30min i bezbolna je. nakon postavljanja treba da prođe vremenski period od 4-6meseci kako bi implant srastao sa koskom. U današnje vreme procenat implanata koji ne srastaju sa koskom i bivaju odbačeni od strane organizma kao strano telo sveden je na promile i obično zavisi od opšteg zdravstvenog stanja pacijenta.

Druga faza je postavljanje suprastrukture ili dela krunice zuba koja se šrafi u implant koji par meseci ranije bio postavljen u viličnu kost, a sad je toliko čvrst da može da podnese opterećenje žvakanja. Po postavljanju suprastrukture se ide u fazu protetike i uzimanja otiska za izradu, krunice ili mosta, vec po indikaciji. Postavljanje suprastrukture, druge faze ugradnje implanta traje 5 minuta i bezbolno je.

cene