Funkcionalni ortodontski aparat

Funkcionalni ortodontski aparat je takođe mobilni ortodontski aparat, a služi za odvikavanje od loših navika, ispravljanje zagrižaja i korekciju nepravilnih orofacijalnih funkcija. Uzrast u kom se nose je od 10-13 godina i deca sa njim ne mogu da pričaju, jedu i piju.

Postupak izrade je isti kao i kod pločastog.

cene