Ekstrakcija mlečnih zuba

Ekstrakcija mlečnih zuba je vađenje mlečnih zuba od strane stomatologa u slučaju da ni dete, ni kvaka nisu uspeli da se izbore sa problemom.

Vađenja mlečnih zuba su obično brza i mogu i ne moraju da se rade u anesteziji.

cene

5. Ekstrakcija mlečnih zuba