Teleradiogram PA

Teleradiogram PA je snimak anfasa glave u posteriorno-anteriornom smeru. Isto se koristi u ortodonciji, a može da ukaže i na neke promene u tim regijama.

cene