Direktno podlaganje proteze

Direktno podlaganje proteze se obavlja u ordinaciji kada je proteza usled resorpcije vilične kosti postala velika i počela da šeta po ustima. Postupak je malo neprijatan, traje oko 30min ali pacijent nakon toga odlazi sa protezom koja mu je opet po meri.

cene