Endodontsko lečenje višekanalnog zuba

Endodontsko lečenje višekanalnog zuba je isto kao i kod endodontskog lečenja jednokanalnog zuba, samo što duže traje jer se radi na zubima koji imaju više korenova.

Procedura traje do 45 minuta i bezbolana je.

cene