dr Veljko Drecun

veljko drecun

Veljko Drecun je diplomirao na Stomatološkom fakultetu u Beogradu 2001. Godine.

Obavezan staž je završio u DZ Voždovac, nakon toga stiče iskustvo radeći u privatnoj praksi. Takođe se interesuje i za maksilofacijalnu hirurgiju gde i upisuje postdiplomske studije.

Nakon 13 godina intenzivnog bavljenja stomatologijom u mogućnosti je da svojim pacijentima pruži rešenje za svaki njihov problem vezan za bolesti usta zuba i orofaciljne regije uopšte.
Takođe je i bio učesnik brojnih stručnih seminara, simpozijuma i kongresa, pretplaćen je i na više domaćih i stranih stručnih časopisa što govori u prilog kontinuiranom edukovanju bez koga je danas u vreme brzog tehnološkog napretka stomatologije nezamislivo pružiti dobru i kvalitetnu uslugu.