Plaćanje na 2-12 rata

Poslodavci,

Pozivamo Vas da svojim zaposlenima omogućite olakšano plaćanje dela stomatoloških usluga u našoj Ordinaciji, opšteprihvaćenim modelom odloženog plaćanja na 2 do 12 rata.
Vaši zaposleni mogu ostvariti ovaj vid beskamatnog kreditiranja s naše strane ukoliko imamo potpisan tipski Ugovor kojim Ordinacija preuzima obavezu odloženog plaćanja, a Vaša firma Rešenjem o administrativnoj zabrani na mesečnom nivou odbija zaposlenom ugovoreni iznos od zarade i uplaćuje na naš račun u poslovnoj banci.

Na sledećim linkovima možete preuzeti modele dokumenata:
Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji
Rešenje o administrativnoj zabrani

Višegodišnjim radom s mnogim firmama na ovaj način, unapredili smo ponudu tako da se ona sada odnosi i na članove uže porodice zaposlenog.

Izlazeći u susret zaposlenima na ovaj način briga o zaposlenima se izdiže na viši nivo, u ovom slučaju na trostranu korist i zadovoljstvo.

Vodite računa o zaposlenima jer oni vode računa o vašoj firmi.
Zdravi zaposleni, zdrava firma!

Korak 1.
Preuzmite Ugovor o saradnji, popunite, overite i pošaljite poštom na adresu: Stomatološka ordinacija Morita, Francuska 25/I, Beograd ili skenirano na e-mail: beogradskiosmeh@gmail.com

Korak 2.
Zaposleni Vašem računovodstvu donosi popunjen obrazac o Administrativnoj zabrani sa ugovorenim iznosom i definisanim brojem rata, vršite overu podataka i jedan primerak pacijent dostavlja Ordinaciji.

Korak 3.
Ordinacija izvršava dogovorene stomatološke usluge, a Vaša firma započinje obustavu ugovorenog iznosa od prve zarade.

Ponuda zaposlenima >>>

preduzeca placanje na rate

Plaćanje na 2-12 rata
4.83 (96.55%) 29 votes