IMPLANTI

U narodu poznatiji kao zubni implanti, implantanti, šrafovi, kočići, nisu zlo već ozbiljan tehnološki napredak načinjen u stomatologiji. Nakon decenija istraživanja, probavanja, ispitivanja stomatolozi danas imaju mogućnost da svojim pacijentima ponude ono što priroda nije. Treće stalne zube.
Nekada, dok još nisu bili u potpunosti ispitani i usavršeni, postojao je ozbiljan problem sa konceptom implanata i otuda uvreženo mišljenje u narodu da su oni zlo, da ih organizam odbacuje, da se ti šrafovi teško primaju itd, svašta se može čuti.
Sada je situacija potpuno drugačija, uspešnost implantacije je 100% uz pravu indikaciju i dobro opšte stanje pacijenta i savršenu higijenu.

akcija-implanti2

SASTAV IMPLANTA

Danas se oni prave (kao i većina endo proteza, kuk, koleno itd) ne samo od potpuno bioinertnog i biokompatibinog materijala, već od materijala koji zapravo ima sposobnost srastanja sa koskom-oseointegracijom – Titanijuma.

INDIKACIJE ZA POSTAVLJANJE ZUBNIH IMPLANATA

Ili kad se predlaže zubni implant?

Uvek, kad anatomske strukture (izgled alveolarnog grebena odnosno njegova visina i debljina) to dozvoljavaju, kada je pacijent dobrog opšteg fizičkog i psihičkog stanja i kada pacijent nauči da pere zube ispravnom tehnikom i to počne redovno da upražnjava.

Najbolja i najlepša indikacija je nedostatak jednog zuba između dva potpuno zdrava. Tada je prava šteta brusiti dva zdrava zuba da bi se nadoknadio jedan koji fali, metalo ili bezmetal keramičkim mostom.

U slučaju da nedostaje više zuba, može se svaki nadoknaditi implantom sto je vrlo ozbiljna finansijska konstrukcija. Može se ići i na jeftinija rešenja kada dva implanta povezana u most mogu da nose 3 eventualno 4 zuba.
Preporuka je da bi treblo praviti vezu implant-implant, ako za to postoji mogućnost, pre nego vezu implant-zub u fiksnim protetskim nadoknadama- metalo ili bezmetal keramičkim mostovima.

zubni implanti

SASTAVNI DELOVI IMPLANTA

Osnovni sastavni delovi i način primene bi bili:

Zubni Implant– korenski deo zuba, koji se postavlja, šrafi, na mesto gde nema zuba u jednoj bezbolnoj seansi od 20 minuta.
Abatment ili suprastruktura, koja se postavlja nakon par meseci (4-6) od postavljanja implanta, takođe u potpuno bezbolnoj seansi koja traje desetak minuta.
Kruna koja se pravi po uzetom otisku kada se postavi suprastruktura i ona se onda cementira i za par dana Vi imate nov zub.

Od implantacije do zuba potrebno je dakle da prođe 4-6 meseci kako bi se implant potpuno oseintegrisao u viličnu kost, postoje i jednofazni implanti koji se odmah opterećuju sa krunom, ali iz iskustva to baš i nije najbolje rešenje.
Samo prvih 15 godina života su Vam nicali stalni zubi, koje ste izgubili za sledećih 25, red je da i ovim novim damo bar malo vremena da niknu ponovo…

VRSTE ZUBNIH IMPLANATA

U današnje vreme proizvođači se utrukuju ko će napraviti što bolje, što raznovrsnije dentalne implante kako bi pokrili široku lepezu indikacija.
Za kratke debele koske mali debeli implanti, za gornje prednje zube gde je tesno između prisutnih zuba, uski i dugački implanti, za prednju estetsku regiju se prave implanti na koje dolaze suprastrukture od cirkonijuma koji su bele boje, kako bi se zadovoljili visoki estetski standardi koje su nam postavili naši prirodni zubi, za plitke alveolarne grebenove se prave mini implanti na koje posle može da se postavlja proteza itd…
Nešto ipak prepustite Vašem stomatologu da odluči šta bi za Vas bilo najbolje…

zubni implanti

CENA IMPLANTA

Cena zubnih implanta može da varira u jako velikom rasponu. Razlog tolikim razlikama je zapravo u samoj nabavnoj ceni implanta.
Velike kompanije (Nobel Biocare, Straumann, itd) imaju i velike cene svojih implanata jer su puno uložili u naučna istraživanja, marketing i svakako su garant kvaliteta, ali su i najskuplji na tržištu.
Implanti srednje i niže klase danas uopšte ne zaostaju po kvalitetu ali njihovi proizvođači, (Bredent, BioHorizons, C-Tech itd) nisu toliko ulagali u istraživanja i reklamu s toga je i njihova nabavna cena značajno niža.

cenovnik-implanta10

 

 

SERTIFIKATI

implant-sertifikat-c-tech          certificate_bre-med_DIN_EN_ISO_9001_EN        certificate_bre-med_DIN_EN_ISO_13485_EN          CE_Certificate_bredent-medical_englisch-1          medical_EG-Zertifikat_Anhang-II_Abschnitt-4_englisch          Zertifikat-medical_DQS-13485     alveoprotect_englisch_medical          angiopore_englisch_medical         ISO13485_2003_rev2013-1          ISO13485_2003_rev2013-2         Q4N-10-09-74704-002-1-212x300        G1-10-09-74704-001-2-211x300

Zubna proteza

Totalna proteza, parcijalna akrilatna proteza, parcijalna skeletirana ili Wisil proteza, žabica, su sve pojmovi koji se odnose na, u narodu poznatije, veštačke zube, veštačke vilice, zubne proteze, kastanjete, ono što baka drži u čaši…
A zapravo su ono bez čega se ne može u poodmaklom životnom dobu ni jesti, ni pričati.
Proteze u stomatologiji su do pre par decenija bile terapija izbora za bezube, delimično bezube pacijente, kod kojih nije bilo moguće napraviti fiksnu protetski nadoknadu, kao što je npr metalokeramički most.

zubne-proteze2

*Cena se odnosi na jednu protezu (gornju ili donju)
Cena obe proteze je 300 evra.
Sa pojavom implanta proteze su zapravo postale privremeno rešenje, mada u siromašnijim društvima i dalje imaju primat u trajnom saniranju bezubosti.
Akrilatna totalna proteza se koristi kod potpuno bezubih pacijenata i napravljene su od akrilata, plastike. Estetski u potpunosti mogu da zadovolje sve kriterijume, ali funkcionalno one opterećuju vilične kosti na neprirodan način i dovode do brže resorpcije istih, a takođe imaju i traumatsko dejstvo na sluzokožu usne duplje. Što se udobnosti nošenja tiče, takođe ne spadaju u idealno rešenje. Gornje totalne proteze, najčešće stoje mnogo stabilnije od donjih pošto je gornja vilica stabilna i ne pomera se, a i može da se ostvari vakum između same proteze i sluzokože koji obezbeđuje dodatnu stabilnost. Nesreća je u tome što gornja totalna proteza u potpunosti prekriva nepce i umanjuje čulo ukusa. Kada pacijenti dobiju protezu po prvi put, postoji ozbiljan osećaj stranog tela u ustima i neophodno je da prođe par dana do potpune adaptacije, a sa druge strane ima pacijenata koji se nikad ne naviknu.
Donja totalna proteza je u većoj meri problematičnija od gornje, jer se donja vilica pomera i ako sam vilični greben nije u dovoljnoj meri izražen kako bi proteza na njega „legla, sela“ velika je verovatnoća da će pacijenti juriti protezu po ustima. Vremenom se pacijenti i na tu situaciju naviknu, pa nauče da je kontrolišu.

Jedna velika istina je da protezu nosi glava, a ne usta.

Totalne proteze na implantima >>>

proteza-na-implantima

Parcijalna akrilatna proteza je u suštini jako slična totalnoj, s tim što pacijenti nisu u potpunosti bezubi već imaju po neki svoj zub na koji se proteza oslanja uz pomoć žičane kukice. Katkad kad se zubi nalaze u estetskoj regiji to baš i nije lep prizor za videti, ali bar što se donje proteze tiče kukice su jako bitne i svaki zub je dragocen jer koliko toliko obezbeđuje stabilnost protezi.

Parcijalna skeletirana-Wisil proteza je značajno bolje rešenje od parcijalne akrilatne, jer u sebi ima metalni skelet koji joj daje čvrstinu, a i mogućnost da se bar kod gornjih smanji pokrivenost nepca akrilatom i svede se na jednu malu metalnu pločicu. Izrađuje se kod pacijenata koji imaju nekoliko svojih zuba na koje se proteza oslanja ili uz pomoć kukica, koje nisu žičane već, individualno, prema obliku zuba izlivene, ili se stabilnom vezom vezuje uz pomoć atečmena, posebnih elemenata koji funkcionišu po principu drikera. I sam prenos sila žvakanja je kod ove vrste proteza bolje rešen. Sile žvakanja ravnomerno podnose uglavnom preostali zubi u vilici, a vilične kosti se na taj način rasterećuju i samim tim se i smanjuje njihova resorpcija.

U svakom slučaju svaka proteza je bolja od bilo koje bezubosti.

Vreme izrade ovakvih protetskih nadokada traje od 5-7 dana, a pacijente lišava velikih problema bezubosti, kako estetskih tako i funkcionalnih na duži vremenski period. Sam postupak izrade je detaljnije objašnjen u delu cenovnika pod stavkama proteza.

Izvod iz Cenovnika

 • Imedijatna proteza 180
 • Parcijalna akrilatna proteza 180 (na Akciji! 150)
 • Totalna proteza 200 (na Akciji! 150)
 • Parcijalna skeletirana proteza 350
 • Parcijalna skeletirana proteza sa atečmenima 500
 • Ugradnja Dodler prečke 50
 • Direktno podlaganje proteze 30
 • Indirektno podlaganje proteze 50
 • Reparatura proteze 30

zubna-proteza

Cenovnik Implanta

Zimmer350€

 • sa suprastrukturom

C-Tech300€

 • sa suprastrukturom

Bredent490€

 • sa suprastrukturom

Prikazane cene se odnose na ugradnju zubnih implanta koja uključuje i suprastrukturu (nadogradnju) koja se postavlja 3-6 meseci nakon postavljanja implanta.

zimmer-akcija

Garancija za sve implante je doživotna uz poštovanje uslova:
– stomatološka kontrola najmanje dva puta godišnje,
– čuvanje originalnog Pasoša u kojem je serijski broj implanta.

Cena metalo-keramičke krune na implantu za sve proizvođače je 180€.

Cena bezmetalne krune od BioHPP materijala na implantu za sve proizvođače je 210€.

*Za obimniji rad koji podrazumeva šest i više implanta, obezbeđujemo besplatnu privremenu protezu za period srastanja implanta.

Primer I obračuna cena:

(rešavanje problema bezube vilice)

Prva faza (ugradnja implanta)
– ugradnja 6 C-Tech Esthetic Line implanta i suprastrukture: 6×300=1.800€
– privremena proteza – besplatno
Ukupno: 1.800€

Druga faza (nakon 3-6 meseci):
– 6 keramičkih kruna na implantima: 6×180=1.080€
– 6 keramičkih kruna u mostu: 6×80=480€
Ukupno: 1.560€

Konačna cena radova za metalokeramički most od 12 članova sa 6 C-Tech Esthetic Line implanta:
1.800 + 1.560 = 3.360€

Primer II obračuna cena:
(metalokeramički most od 6 članova)

Prva faza (ugradnja implanta)
– ugradnja 3 Zimmer Dental implanta i suprastrukture: 3×350=1.050€

Druga faza (nakon 3-6 meseci)
– 3 keramičke krune na implantima: 3×180=480€
– 3 keramičke krune u mostu: 3×80=240€
Ukupno: 720€

Konačna cena radova za metalokeramički most od 6 članova sa 3 Zimmer implanta:
1.050+720=1.770€

Cene implanata i protetike:
C-Tech – 300
Implant Direct – 300
Zimmer – 350
Bredent – 490
Nobel Biocare – 590
Zimmer Trabekular – 790
Straumann – 700
Mini implant 300
Metalokeramička kruna na implantu 180
Metalokeramička kruna u mostu 80
BioHPP bezmetalna kruna na implantu 210
BioHPP bezmetalna kruna u mostu 110
Cirkonijum kruna na implantu 250

Osim fiksne protetike na implantima, u situacijama kada fizionomija vilice to ne dozvoljava, moguće je uraditi i mobilnu protetiku odnosno proteze na implantima. Proteze se mogu fiksirati sa dva, četri ili više impanata. Više o tome možete videti na strani „Totalne proteze na implantima„.

Implanti – Pitanja i odgovori

Trenutne akcije

Aktuelne akcije sa do 50% popusta u odnosu na cene iz zvaničnog Cenovnika:

Zubni implanti
Izbeljivanje zuba
Fasete za zube
Zubna proteza

Stomatološke usluge na akciji

stomatolog akcija

Stomatološke usluge na akciji 3

Kreditiranje administrativnom zabranom

Zaposleni,

Iskoristite mogućnost beskamatnog kreditiranja stomatoloških usluga u našoj Ordinaciji na 2-12 rata putem administrativne zabrane.
Preduslov za ovaj vid finansiranja je sklopljen Ugovor sa firmom u kojoj ste stalno zaposleni. (obrasce možete preuzeti na linku Ponuda poslodavcima >>>)
Preuzmite ova dokumenta, predložite poslodavcu sklapanje Ugovora i time su uslovi za odloženo plaćanje ispunjeni.
Ugovor je potreban kako bi poslodavac preuzeo obavezu administrativne obustave od zarade u visini dogovorene rate kredita.
Ne ovaj način možete finansirati i Stomatološke usluge članovima svoje uže porodice.
Napominjemo da se pod ovakvim uslovima ne mogu kreditirati usluge čije su cene „na akciji„, odnosno privremeno snižene već samo na cene usluga iz zvaničnog Cenovnika.
Za sve vrste usluga se avansno plaća 50% ukupnog troška, dok se ostatak deli na dogovoreni broj rata, bez kamate.

zaposleni kreditiranje

Plaćanje na 2-12 rata

Poslodavci,

Pozivamo Vas da svojim zaposlenima omogućite olakšano plaćanje dela stomatoloških usluga u našoj Ordinaciji, opšteprihvaćenim modelom odloženog plaćanja na 2 do 12 rata.
Vaši zaposleni mogu ostvariti ovaj vid beskamatnog kreditiranja s naše strane ukoliko imamo potpisan tipski Ugovor kojim Ordinacija preuzima obavezu odloženog plaćanja, a Vaša firma Rešenjem o administrativnoj zabrani na mesečnom nivou odbija zaposlenom ugovoreni iznos od zarade i uplaćuje na naš račun u poslovnoj banci.

Na sledećim linkovima možete preuzeti modele dokumenata:
Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji
Rešenje o administrativnoj zabrani

Višegodišnjim radom s mnogim firmama na ovaj način, unapredili smo ponudu tako da se ona sada odnosi i na članove uže porodice zaposlenog.

Izlazeći u susret zaposlenima na ovaj način briga o zaposlenima se izdiže na viši nivo, u ovom slučaju na trostranu korist i zadovoljstvo.

Vodite računa o zaposlenima jer oni vode računa o vašoj firmi.
Zdravi zaposleni, zdrava firma!

Korak 1.
Preuzmite Ugovor o saradnji, popunite, overite i pošaljite poštom na adresu: Stomatološka ordinacija Morita, Francuska 25/I, Beograd ili skenirano na e-mail: beogradskiosmeh@gmail.com

Korak 2.
Zaposleni Vašem računovodstvu donosi popunjen obrazac o Administrativnoj zabrani sa ugovorenim iznosom i definisanim brojem rata, vršite overu podataka i jedan primerak pacijent dostavlja Ordinaciji.

Korak 3.
Ordinacija izvršava dogovorene stomatološke usluge, a Vaša firma započinje obustavu ugovorenog iznosa od prve zarade.

Ponuda zaposlenima >>>

preduzeca placanje na rate

Reparatura proteza

U pomoć pukla mi je proteza!!!!
Jako neprijatna situacija za pacijenta pogotovo ako se desi u petak uveče.
Problem je rešiv, ali ne super lepkom, mada se pacijenti neretko odluče za baš ovakvo rešenje. Treba znati da super lepak vrlo iritira sluzokožu s toga Vas ovim putem ljubazno molimo, da se javite prvo svom stomatologu i tako pokušate da rešite problem.
A problem je tako lako rešiv, u samoj ordinaciji za pola sata. Neposredni način je najbrži način reparature proteze, kad stomatolog na licu mesta lepi protezu akrilatom smesom. Ovaj način je brz, a katkad i kus.
Mnogo je bolje lepiti protezu posredno kada stomatolog uzima otisak, a zubni tehničar u laboratoriji na modelu stručno zalepi i obično ojača protezu na mestu pukotine.
U svakom slučaju ako je proteza pukla u ustima, najverovatnije je vreme da napravite novu jer je stara dotrajala.
Cena reparacije proteze je 30€

Izvod iz Cenovnika

 • Imedijatna proteza 180
 • Parcijalna akrilatna proteza 180 (na Akciji! 150)
 • Totalna proteza 200 (na Akciji! 150)
 • Parcijalna skeletirana proteza 350
 • Parcijalna skeletirana proteza sa atečmenima 500
 • Ugradnja Dodler prečke 50
 • Direktno podlaganje proteze 30
 • Indirektno podlaganje proteze 50
 • Reparatura proteze 30

zubne proteze

 

reparacija proteza

Veštački zubi

Osnovni zadatak stomatologije, pored očuvanja postojećih, je i da nadoknadi izgubljene zube.
Veštački zubi ili stomatološke protetske nadoknade mogu da se podele na one koje stoje fiksirane i trajno cementirane i one koji su mobilne.
U prvu grupu spadaju metalokeramičke ili bez metalne, krune koje mogu biti solo i nadoknađuju jedan ozbiljno destruiran zub i mogu biti krune vezane u most, koji nadoknadjuje jedan ili više izgubljenih zuba tako što se vezuje na postojeće zube nosače.
Ovakav vid zbrinjavanja krezubosti je mnogo udobniji za pacijenta od mobilnih nadoknada. Vremenom pacijenti ovakve veštačke zube dožive kao svoje, posebno ako su dobro i kvalitetno izrađeni.
U današnje vreme termin veštački zubi se sve više odnose na ugradnju implanta koji u potpunosti zamenjuje izgubljeni zub, tako da se eliminiše potreba za angažovanjem susednih zuba u izradi mosta.
U drugu grupu spadaju sve vrste proteza (totalne i parcijalne, akrilatne i skeletirane). Ti veštački zubi su stvarno vidno veštački jer se za razliku od prirodnih mogu iz usta izvaditi. Značajno su neudobniji za nošenje, ali se pacijenti vremenom naviknu.

cena-implanta2

cena-proteza-1

Заштићено: Osnovni paket osiguranja

Овај садржај је заштићен лозинком. Да бисте га видели, молимо вас да унесете своју лозинку испод:

Заштићено: Prošireni paket osiguranja

Овај садржај је заштићен лозинком. Да бисте га видели, молимо вас да унесете своју лозинку испод: